Liity ammattiosaston Facebook ryhmään: SuPer ao.818

Facebook -ryhmässä näet ajankohtaiset tapahtumat ja voit verkostoitua muiden ammattiosaston jäsenten kanssa.

Ammattiosasto on SuPerin toiminnan ydin. Se on jäsenten asioiden ajaja, paikallinen edunvalvoja ja yhdysside toisiin superilaisiin. SuPerin varsinaiset jäsenet kuuluvat aina ammattiosastoon joko työpaikkansa tai asuinpaikkansa mukaan. Työpaikkaan tuleva uusi superilainen saa tietoa oman alueensa ammattiosastosta työpaikkansa SuPerin yhdysjäseneltä tai muilta superilaisilta. Helpoiten toimintaan pääsee mukaan osallistumalla oman ammattiosaston tilaisuuksiin. Jokainen uusi jäsen rikastuttaa omalla osaamisellaan ja aktiivisuudellaan toimintaa. Liity ammattiosastosi facebook ryhmään: SuPer ao. 818