Toimintasuunnitelma 1.1.2023-31.12.2023

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1.2023-31.12.2023 Helsingin avohoidon ao Helavo 818 ry

Johdanto

Ammattiosastomme toimii aktiivisena lähi- ja perushoitajien ammatillisen asioden edunvalvojana. Kuluvana vuonna pyrimme entistä paremmin tukemaan ja neuvomaan jäseniämme. Haluamme tuoda esille jäsenistön monipuolisen osaamisen ja muistuttaa jäsenistöämme oman ammatin arvostamisesta.

Virkistystoiminnalla ja jäsenilloilla pyrimme tukemaan työssä jaksamista.

Hallitus- ja kokoustoiminta

Ammattiosaston hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, lukuunottamatta kesä- ja heinäkuuta. Ylimääräisiä kokouksiapidämme tarvittaessa sekä sääntömääräisetkevät- ja syyskokoukset.

Sääntömääräisissä kokouksissa ammattiosaston päätösvaltaa käyttävät jäsenet.Ammattiosaston asioita hoitaa hallitus.Hallitukseen kuuluu 7 jäsentä ja 4 varajäsentä.

Ammattiosaston jäsenistä suurin osa työskentelee terveysasemilla ja kotihoidossa. Ammattiosastomme jäseneksi voi halutessaan liittyä myös muualta työskentelevät.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta

Ammattiosastona pyrimme huolehtimaan ammatillisesta edunvalvonnasta. Pääluottamusmies ja luottamusmiehet huolehtivat pääsääntöisesti sopimusedunvalvonnasta. Luottamusmiehillä on tapaamisia säännöllisesti. Ammattiosastomme hallitukseen kuuluu luottamusmiehiä ja tätä kautta tieto kulkee sujuvasti.

Kaupunkitason neuvotteluissaammattiosastoa edustaa Helsingin paikallisjärjestön puheenjohtaja. Toimialatasolla pääluottamusmiesedustaa ammattiosastoa.

Pääluottamusmies tapaa työnantajaa säännöllisesti. Voimme myös kutsua työnantajan edustajia jäsentilaisuuksiimme.TYöskentelemme myös erilaisissa työryhmissä henkilöstöedustajina.

Yhteistyösuhteet

Teemme yhteistyötä muiden ammattiosastojen, Helsingin paikallisjärjestön ja liiton kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat myös muut järjestöt. Päättäjä tapaamisia jatketaan.

Jäsenhankinta

Tuomme superilaisuutta esille työpaikoilla ja huokuttelemme uusia jäseniä aktiivisella toiminnallamme. Järjestämme jäseniltoja ja virkistystapahtumia jäsenille. Markkinoimme tapahtumiamme työpaikoilla, ammattiosastomme kotivulla sekä sähköpostitse. Järjestämme yhdessä muiden ammattiosastojen kanssa jäsenhankinta kilpailun.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta

Ammattiosastossamme toimii oma Super opo. Tuemme Super nuorten eri tavoin mm.sponsoroimmeerilaisia tapahtumia.

Pyrimme aktivoimaan nuoria mukaan ammattiosastomme toimintaan olemalla viihtyisä ja helposti lähestyttävä ammattiosasto.

Viestintä

Tiedotamme kokousajoista, tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista ammattiosastomme kotisivuilla. Kevät- ja syyskokouksista sekä tapahtumista lähetetään ilmoitukset työpaikkojen ilmoitustauluille yhdysjäsenten välityksellä sähköpostitse.Olemme alkaneet myös tiedoittaa jäsenillemme sähköpostitse, näin toivomme yhteyden saannin olevan parempi.

Koulutustoiminta

Hallituksen jäsenet ja ammattiosaston luottamusmiehet osallistuvat liiton järjestämiin edunvalvonta- ja järjestökoulutuksiin;

mm. toimihenkilökurssit, puheenjohtaja-, ja työmarkkinapäivät, sekä muut liiton järjestämät koulutukset.

Helsingin paikallisjärjestö järjestää koulutuksia, joihin aktiivit voivat osallistua.

Kannustamme kaikkia jäseniä hakeutumaan liiton järjestämiin ammatillisiin koulutuksiin sekä osallistumaan jäseniltoihin.

Muistamiset

Muistamme aktiivijäseniä, heidän täyttäessään pyöreitä vuosia ja heidän jäädessä eläkkeelle.

Yhteisöllinen toiminta

Ammattiosasto järjestää virkistystoimintaa jäsenilleen sekä yhteistapahtumia Helsingin paikallisjärjestön sekä supernuorten kanssa. Toivomme jäseniltä ehdotuksia minkälaista virkistys/jäsentoimintaa he toivoisivat sekä aktiivista osallistumista tapahtumiin.

Taloudellinen toiminta

Ammattiosasto ei peri jäseniltään erillistä jäsenmaksua 2023. Ammattiosasto rahoittaa toimintansa liitosta saatavilla jäsenmaksupalautuksilla.